Co to jest księgowość?

10/10/2022 Kategorie: Biznes, Podatki
Autor: redaktor naczelny
Czytanie tego artykułu zajmie Ci 5 min

Z pojęciem „księgowości” każdy spotkał się przynajmniej raz – czy to podejmując swoją pierwszą w życiu pracę, w której odpowiedni dział podmiotu odpowiada za realizację wypłat wynagrodzenia, czy też zakładając własną działalność gospodarczą. Czym jednak dokładnie jest księgowość? Na czym polega praca specjalisty tej dziedziny?

Księgowość – definicja pojęcia

Co to jest księgowość? Księgowość stanowi trzon sektora usług administracyjnych, jakim jest szerzej rozumiana rachunkowość (ta dotyczy każdego podmiotu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym). W ramach działań księgowych prowadzona jest ewidencja czy też rejestracja zdarzeń gospodarczych, których rezultat wpływa na majątek danego podmiotu. Takie ewidencjonowanie musi być oczywiście prawidłowo dokumentowane. W ramach księgowości konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, rachunku zysków i strat czy wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. 

Prowadzenie księgowości jest zadaniem wymagającym szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeniowego i nierzadko również kadrowości. Na księgowych spoczywa zatem ogrom obowiązków i odpowiedzialności oraz konieczność realizacji szeregu zadań w sposób systematyczny.

Przepisy prawne regulujące zasady i kwestie prowadzenia księgowości

W polskim prawie obowiązują przepisy, których zadaniem jest regulowanie kwestii związanych z księgowością i jej prowadzeniem. Wśród podstaw prawnych dotyczących tego zagadnienia należy wymienić Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U. 2021, poz. 217], stanowiącą najważniejszy, podstawowy dokument obejmujący definicje pojęć księgowych i rachunkowych, dopuszczalne sposoby prowadzenia rachunkowości czy też obowiązujące wskazania związane z prawidłowym sporządzaniem dokumentów księgowych różnego przeznaczenia.

Na to, w jaki sposób pracuje specjalista księgowości wpływają również nowelizacje ustaw i rozporządzenia, a także zapisy innych dokumentów, takich jak Kodeks Pracy, Prawo karne skarbowe czy Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U. 2022, poz. 931]. Nie sposób wymienić całej, długiej listy aktów prawnych, które w mniejszym lub większym stopniu służą księgowym w trakcie prowadzenia rozliczeń czy sporządzania dokumentacji. Osoby prowadzące rachunkowość – czy to w ramach działalności usługowej, czy też obsługi samodzielnego przedsiębiorstwa muszą zatem regularnie i w sposób bieżący śledzić zachodzące, często dynamicznie, zmiany w polskim prawie.

Formy prowadzenia księgowości 

W zależności od tego, dla jakiego typu działalności gospodarczej prowadzona jest rachunkowość, wskazać można dwie formy:

  • księgowość uproszczoną – w ramach której można rozróżnić ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową oraz prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • pełną księgowość – wymagającą prowadzenia ksiąg rachunkowych.

O tym, jakiego rodzaju księgowość będzie prowadzona w podmiocie gospodarczym decyduje szereg czynników – poza formą prawną działalności brana jest pod uwagę także wysokość przychodów.

Masz więcej pytań? Postaw na profesjonalną księgowość kadry i płace we Wrocławiu – Biuro Księgowe Liber.

Oceń ten artykuł

Co to jest księgowość?

Oceń
Ocena 5/5 na podstawie 1 ocen

Dodaj komentarz