Jak wygląda czas pracy kierowcy?

10/01/2022 Kategorie: Prawo, Rynek pracy
Autor: redaktor naczelny
Czytanie tego artykułu zajmie Ci 5 min

Określenie maksymalnego czasu pracy w ciągu dnia oraz tygodnia, to bezsprzecznie jeden z ważniejszych zapisów dotyczących transportu drogowego. To dzięki niemu na drogach jest znacznie bezpieczniej, a sami kierowcy nie są eksploatowani przez pracodawców do ostatnich sił. Czy jesteś ciekaw, jakie są dokładne regulacje związane z czasem pracy w zawodzie kierowcy? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

czas-pracy-kierowcy

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Jak często słyszymy o wypadkach na naszych drogach. Jeszcze częściej słyszy się o niebezpiecznej jeździe kierowców tirów po polskich drogach. Tylko czy faktycznie problemem są sami kierowcy i brak doświadczenia? Niestety problem tkwi w nieco innym miejscu. Pracodawca prawdopodobnie chciałby, aby jego podwładni prowadzili samochód przez 24 godziny na dobę. Z pomocą jednak przychodzą przepisy dotyczące czasu pracy. Bezwzględnie traktują wszelkie nadużycia w tej materii. Tachograf jasno pokaże, czy kierowca stosował się do przepisów krajowych, czy unijnych.

Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalny czas pracy, może narazić swoją firmę na wysokie kary finansowe, dlatego dyspozytor opiekujący się trasą danej ciężarówki, bacznie musi pilnować jego trasy, oraz zawczasu wyznaczyć miejsce pauzy. Wielu osobom mogłoby się wydawać, że ciężarówki są puszczane bez nadzoru. Nic bardziej mylnego! Nieustannie są pod obserwacją pracowników pracujących w biurze firmy. Nie jest to łatwe zadanie, aby dokładnie zaplanować trasę i miejsca postoju, aby kierowcy mogli zrobić sobie planowaną przerwę, czy zakończyć dzień pracy.

Poniższe przepisy regulują czas pracy kierowców zawodowych:

• ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1412),

• umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 409: dalej: umowa AETR).

• rozporządzenie nr 561/2006 (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (dalej: rozporządzenie 561/2006) oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

Co zaliczamy do czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać 9 godzin, jednak w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużony do 10 godzin (nie więcej niż 2 razy w tygodniu. W praktyce jednak jest to powszechnie stosowana praktyka, z która musi się liczyć każdy kierowca. Podczas dziewięciogodzinnego dnia pracy kierowca może mieć jedną przerwę po 4,5 godziny, która wynosi 45 minut.

Przepisy-dotyczące-czasu-pracy kierowców

W przypadku dziesięciogodzinnego kierowca może liczyć na dwie przerwy, gdzie pierwsza zacznie się już po 2,5h a druga po 4,5h.

Inspekcja transportu drogowego kontroluje nie tylko czas pracy kierowców, ale także ich wagę, co jest standardową procedurą. Precyzyjne wagi mają tolerancję od 0,25 do 4% podczas kontroli. Dlatego niezwykle istotne jest dokładne kontrolowanie ładunku oraz jego wagi podczas załadunku.
Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Ci zagadnienie czasu pracy w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów.

Oceń ten artykuł

Jak wygląda czas pracy kierowcy?

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie 0 ocen

Dodaj komentarz