Jakie są obowiązki administratora budynku wspólnoty mieszkaniowej?

31/05/2019 Kategorie: Nieruchomości, Prawo, Sprzedaż nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Zakup nieruchomości
Autor: redaktor naczelny
Czytanie tego artykułu zajmie Ci 5 min

Administrator nieruchomości to osoba zajmująca się m.in. nadzorowaniem budynku bądź osiedla, wykonująca podstawowe czynności związane z opieką nad obiektem. Priorytetem dla niego powinny być komfort wszystkich lokatorów oraz ich spokój i bezpieczeństwo. Na czym dokładnie polega specyfika tej profesji?

Kto wybiera administratora?

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wybrać jedno- lub wieloosobowy zarząd wspólnoty, który ją reprezentuje i kieruje jej interesami. Z kolei ta jednostka może wytypować osobę, która będzie pełniła funkcję administratora. Wszystkie jego prawa i obowiązki zawierane są w odpowiednio sporządzanej umowie między nim a zarządem, ale prawo nie przewiduje możliwości przekazania mu wszystkich najważniejszych obowiązków. Zajęcia administratora może zatem przejąć osoba fizyczna lub firma specjalizująca się w tego typu usługach. Przy wyborze pracownika na to stanowisko warto wziąć pod uwagę osoby cechujące się przede wszystkim wysoką kulturą osobistą, odpowiedzialnością, dobrą organizacją pracy oraz komunikatywnością.  

Jakie są obowiązki administratora nieruchomości?

Osoby zajmujące się administrowaniem nieruchomości zarządzają budynkami na znacznie mniejszą skalę niż zarządcy, ale lista ich zadań wcale nie jest krótka. Do ich podstawowych obowiązków należy przede wszystkim nadzorowanie powierzonego im obiektu bądź osiedla oraz dbanie o czystość. Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą także zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo kontrolować stan techniczny budynków oraz instalacji. Taka osoba odpowiada też często za kontakt z lokatorami, przyjmując ich skargi i prośby. Dodatkowo zarząd wspólnoty może zawrzeć w umowie administratora obowiązek prowadzenia i aktualizowania spisu lokatorów, a także czuwanie nad prawidłowością umów na inne usługi (np. wywóz śmieci).

Ile może zarobić osoba opiekująca się nieruchomościami?

Pensja administratora nieruchomości zależy przede wszystkim od zakresu wykonywanych obowiązków, a także formy zatrudnienia. Warto jednak nadmienić, że na wysokość wynagrodzenia wpływają też inne czynniki, takie jak:  

  • staż pracy,
  • doświadczenie,
  • województwo,
  • wykształcenie,
  • wielkość firmy i jej lokalizacja.

Przeciętne wynagrodzenie tego typu specjalistów wynosi ok. 2 800 zł netto. Najlepsi mogą liczyć na wypłatę rzędu 3 500 zł netto. W wielu firmach administratorzy nieruchomości otrzymują także pozapłacowe benefity w postaci służbowego telefonu, pakietu prywatnej opieki medycznej czy dofinansowania zajęć sportowych.

Oceń ten artykuł

Jakie są obowiązki administratora budynku wspólnoty mieszkaniowej?

Oceń
Ocena 4.3/5 na podstawie 4 ocen

Dodaj komentarz