W Berlinie spotkali się kilka dni temu unijni przywódcy, którzy debatowali na temat problemu bezrobocia wśród młodych. Podczas debaty padło przynajmniej kilka konkretnych propozycji.

BerlinZorganizowane spotkanie było pierwszym z cyklu konferencji, podczas których przedstawiciele wszystkich państw europejskich mogli wymieniać się doświadczeniami w kwestii walki z bezrobociem wśród młodych europejczyków.

W wydarzeniu udział wziął m.in. premier Donald Tusk.

Propozycje ze strony unijnych przedstawicieli

Ze wstępnych rozmów wyróżniono kilka działań na rzecz reorganizacji europejskich rynków pracy i przywrócenia wzrostu gospodarczego. Zaproponowano m.in.:

  • zreformowanie systemu edukacji, który powinien być skierowany na rozwój praktycznych kompetencji, a nie stricte teoretycznej wiedzy akademickiej,
  • wsparcie przedsiębiorców w postaci udostępnienia im dostępu do tanich kredytów inwestycyjnych,
  • dotowanie firm, które zatrudniają młodych pracowników bez doświadczenia,
  • wprowadzenie zmian w kwestii pośrednictwa pracy.

Przedstawiciele zapewniali, że obniżenie poziomu bezrobocia jest w tej chwili priorytetowym punktem na mapie rozwoju całej Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *